Chính sách bảo mật thông tin

  • Thông tin mà khách hàng cung cấp cho công ty để thực hiện việc giao hàng, lưu trữ thông tin hoặc để liên hệ trực tiếp khi có chương trình hậu mãi, giới thiệu sản phẩm mới… Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách có thể. Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin trong các tình huống bất khả kháng: liên quan đến pháp luật, quyền lợi của khách…
  • Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin đã cung cấp.
  • Trong quá trình kinh doanh có thể chúng tôi sẽ làm việc với bên thứ 3 và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này nếu cần thiết và sẽ có yêu cầu bên thứ 3 bảo mật thông tin cho khách hàng.
  • Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi để phù hợp với công ty và khách hàng.